incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Kurtuluş Hakkında sorular
incilturk


 

Kurtuluş Hakkında sorular

e Kurtuluş nedir? Kurtuluş hakkındaki Hristiyan doktorini nedir?

e Kurtuluş Planı nedir?

e Kurtuluş yalnız iman veya iman artı iş ile meydana geliyor?

e Bir Hristiyan kurtuluşunu kaybedebilir mi?

e Bir kere kurtuldun mu, kaybolamazsın?

e Sonsuz kurtulmuşluk’ öğtretisi Kutsal Kitap’a uygun mudur?

e Kurtuluşum konusunda nasıl güvence sahibi olabilirim?

e İsa günahlarımız için ölmeden önce insanlar nasıl kurtuluyorlardı?

e Hiçbir zaman İsa hakkında bir şey duyma fırsatına sahip olmayan kişilere ne olur?

e Kurtuluşta Tanrı’nın egemen oluşu ve insanın özgür iradesi nasıl bir arada etkin olur?

e Bizim yerimizi alarak günahlarımıza kefaret etmek nedir?

e Sonsuz güvenlik günah işlemek için ruhsat mıdır?

e Bebekler ve küçük çocuklar öldüklerinde onlara ne olur? Kutsal Kitap’ta sorumluluk yaşını nerede bulabilirim?

e Tanrı Eski Antlaşma’da neden hayvanların kurban edilmesini talep etmişti?

e Eğer kurtuluşumuz sonsuza dek güvendeyse, Kutsal Kitap bizleri imandan dönme hakkında neden böylesine şiddetle uyarır?

e Hristiyanlar’ın günahlarının bağışlanmasını tekrar tekrar istemeleri gerekir mi?

e Vaftiz kurtuluş için gerekli midir? Vaftizsel yeniden doğma nedir?

e Aklanma nedir?

e Hristiyan barışması nedir? Tanrı’yla neden barışmamız gerekmektedir?

e Hristiyan’ın kurtarılmasının anlamı nedir?

e Tövbe nedir ve kurtuluş için gerekli midir?

e İsa Mesih’in dirilişi neden önemlidir?

   

© Copyright incilTurK.Com