www.incilturk.com

 
 
 

 
 

 

Hıristiyanların yaşam tarzı isa'nın öğrencilerinin yaşamları Hıristiyanların yaşam tarzı isa'nın öğrencilerinin yaşamları Hıristiyanların yaşam tarzı isa'nın öğrencilerinin yaşamları Hıristiyanların yaşam tarzı isa'nın öğrencilerinin yaşamları Hıristiyanların yaşam tarzı isa'nın öğrencilerinin yaşamları Hıristiyanların yaşam tarzı isa'nın öğrencilerinin yaşamları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Öğrencinin Yaşam Tarzı

İsa, gece gündüz demeden hastaları iyileştirdi. Kendisini yoran çok zor bir görevi olduğu halde, yine de peygamberlik sôzlerini yerine getirdi (Yşa.53:4). İsa'nın ardından gitmek isteyen çoktu, ama birçoğunun tutumları Rab'bin isteğinden çok uzaktı.


 

Ana Fikir  Matta 8:14-22

14 İsa Petrus'un evine geldiğinde, onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü.
15 İsa kadının eline dokununca ateşi düşüverdi. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı.
16 Akşam olunca cine tutsak birçok kişiyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları bir sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi.
17 Bu, Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu:

"Zayıflıklarımızı O kaldırdı,
hastalıklarımızı O yüklendi."

18 İsa, çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesini buyurdu.
19 O sırada din bilginlerinden biri gelip O'na şöyle dedi: "Öğretmenim, nereye gidersen, ben senin ardından geleceğim."
20 İsa ona, "Tilkilerin ini, gökte uçan kuşların yuvası var, ama İnsanoğlu'nun başını yaslayacak bir yeri yok" dedi.
21 Bir diğer öğrencisi İsa'ya, "Rab, izin ver de önce gidip babamı gömeyim" dedi.
22 İsa ona, "Sen ardımdan gel" dedi. "Ölüleri bırak, kendi ölülerini kendileri gömsünler."

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

14, 15. ayetler: İsa, ateşli bir hastalık yüzünden sıkıntı çeken Petrus'un kaynanasını iyileştirir ve Petrus'un ailesini ziyaret ederek onların acılarıyla ilgilenir. Rab'le beraber olan aile her zaman sevinç ve mutlulukla dolar. Ailem İsa'yla beraber mi?

16, 17. ayetler: İsa, sözünü yerine getiren Mesih'tir. Bedensel ve ruhsal hastalıkların hepsini iyileştirmiştir. Herhangi bir hastalığa yakalanıp Rab'be gelen herkesi, hastalığının nedeni olan günahtan özgür kılar.

19, 20. ayetler: İsa, öğrencisi olmamızın kolay olmadığını söyler. 0, Kendisini izlemek isteyen din bilginlerinden birine, bunun doğru bir karar olduğunu, ama Kendi yolunun ne kadar zor olduğunu anlatır. Rab, Kendisini izlemenin olumlu yanlarını değil, sıkıntılı yönleri hakkında da bilgi verir. Diğer insanlara Müjde'yi duyururken, ilerde çekecekleri sıkıntılar hakkında açıklamada bulunuyor muyum?

21, 22. ayetler:
İsa, bahane aramadan ardından yürümemizi ister. Öğrencinin, babasını gömdükten sonra O'nu izlemek istemesi aslında doğru bir istekti, çünkü evlatlık sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyordu. Ama öğrenci, Rab'bi izlemenin önemini düşünmeyip bunu mazeret olarak kullandığı için Rab ona izin vermedi.

Bana hangi öğütler verilmektedir?pş

20. ayet: İsa, sade bir yaşam sürdü. Rabbimiz, kralların Kral'ı olduğu halde, fakirlik içinde yaşadı. Bolluk içinde mutluluk duyan yüreğimizden vazgeçerek, Rab'bin kutsal ve sadık yaşamını anımsayıp açgözlülüğü bırakmalıyız. Rahat bir yaşam sürdürmeyi arzuluyor muyum?

Dua: Rab. istediğin gibi bir öğrenci olmak istiyorum.

 
 

© Copyright www.incilturk.com