incilturk.Com

 
 
 

 
 

 

 
 

 

Papa ve Hristiyanlık, Papa Hristiyanlar için Kimdir?
incilturk


 

Papa hakkında bu günlerde pek çok tartışma var. Papayı pek çok kişi “Hıristiyan dünyasının lideri” olarak tanımlamaktadır. Halbuki böyle bir tanım doğru değildi. Çünkü Papa sadece Katolik dünyasının lideridir.

Hıristiyan tarihine baktığımızda Papalık makamının nasıl ortaya çıktığını okuyabiliriz. Ancak İncil’de böyle bir makam olmadığını belirtmek isterim. Hatta şöyle bir ayet var; ‘‘Kimse sizi ‘Rabbi‘ diye çağırmasın. Çünkü bir tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye ‘Baba‘ demeyin. Çünkü bir tek Babanız var, O da göksel Baba‘dır. Kimse sizi ‘önder‘ diye çağırmasın. Çünkü bir tek önderiniz var, O da Mesih‘tir. Aranızda en üstün olan, diğerlerinin hizmetkarı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir‘‘ (Mat.23:8-12).

İsa Mesih “Ben topluluğumu bu kayanın üstüne kuracağım” diyerek öğrencilerinden olan Petrus’u işaret etmiştir. Bu gün Papa’nın da kilisenin temel direği olarak kabul edilen Petrus’un yerini temsil ettiği kabul edilir. Ancak İsa’nın öğrencileri olan Yakup ve Yuhanna’da ilk kilisede topluluğun temel direği olarak tanımlandılar. Petrus’un tek başına böyle bir görevi yoktu.

ortodoksluk ve katoliklik linkini tiklayiniz

Kilise tarihi içinde ortaya çıkan bir durumdur. Yönetimler zaman içinde güç ve yetki timsali olarak da görmüşlerdir papalığı.

Ortodoks ve Protestan dünyası Papa ile bir bağlantısı yoktur. İncil’de zaten böyle bir yetki kimseye verilmemiştir. Ancak söylediği ve yaptığı şeylerin bütün Hıristiyan dünyasına mal edilmesi çok üzücüdür.

Tek yetkimiz vardır o da Kutsal Kitap’tır. Onun dışındaki emir ve söylemler yetki anlamında bir yaptırımı yoktur.

   

© Copyright incilTurK.Com