incilTurK.Com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

30 Soru 30 Cevap
incilturk


 

1-Çocuklar günahlı mıdır? Nasıl günahlı doğarlar?

Kısa Cevap:
Çocuklar suçlu doğmazlar.
Günahlı ama suçlu değillerdir.
Çocuğun nefsi var mı? Yarın bir gün nefsine göre hareket etmeyi öğrenecektir.
Ayet: Luka 18:16

2-Asli günah nedir?

Kısa Cevap:
Dünyaya giren ilk isyan.
Günahların ilki. Evrene giren kötülük bana da sıçradı.
Siz melek misiniz?
Ayet: Rom. 5:12

3-Siz günahsız mısınız?

Kısa Cevap:
Günahlıyız. Ama affa uğradık.
Günahsız değiliz ama günahın cezasından kurtulduk.
İsa bizim yerimize ödedi.
Ayet: 1.Yuh.1:8-10

4-İsa Tanrı mıdır?

Kısa Cevap:
İsa’yı biz Tanrılaştırmıyoruz. Tanrı kendisini insan yapmaya karar verdi..
Ayet: Yeşaya 9:6
Yeşaya 35:4-6
Mezmur 2:7

*İsa Tanrı’nın Oğlu mudur?

Kısa Cevap:
Siz bu ifadeden ne anlıyorsunuz?
Mecazi bir anlam ifade eder. Kutsal Kitap’a göre bedene bürünen Tanrı sözüdür.
Tanrı ve sözü İncil’e göre ayrılamayan bir bütündür.
Tanrı Oğlu ifadesinin fiziksel doğumuyla hiç ilgisi yok.
İsa doğmadan önce ruhsal anlamda zaten Tanrı’nın Oğluydu.

*İsa peygamber midir?

Kısa Cevap:
İs aslında peygamberleri gönderendir.
İsa peygamberleri gönderen ise “insan” şeklini almadan önce de vardı.
Ayet: Matta 23:34

*İsa nasıl babasız doğdu?

Kısa Cevap:
Adem’e bu olduysa İsa için de mümkün.
Adem Tanrı’nın gücüyle babasız doğduysa İsa için de mümkün.
Adem Tanrı’nın emriyle yaratıldı. İsa’da ise Tanrı konut kurdu.
Ayet: Luka 3:38

5-İncil değiştirildi mi? Değiştirildiyse ne zaman değişti?

Kısa Cevap:
Hayır değiştirilmedi.. Siz kanıt getirin.
600 yıl boyunca Tanrı bir yalana inanılmasına izin mi verdi?
Ayet: Çölde Sayım 23:19 Benim inandığım Tanrı sözünü değiştirmez.

7-Tanrı’yla Oğlu aynı cevheri paylaşıyor mu?

Kısa Cevap:
Tanrı ve sözü aynıdır.
Çiğnediğin bir sözleşmeye imzanı attığında sen mi hapse girersin yoksa imzan mı?
Sözün ve sen aynısın.
Ayet: Yuhanna 1:1

8-İlk din Adem’e mi verildi?

Kısa Cevap
: Din nedir? Tanrı’nın koyduğu yasaklar, ibadet kuralları.
Yasaklar dersek. Adem’in dini yasak meyveden yememek.
İbadet kuralı ise”kurban”dır.
“Yasak ağacın meyvesinden yememe”Adem’in diniydi.
Eğer kitap şeklinde ise: İlk vahiy Musa’ya verildi.
Ayet: Yaratılış.

9-İsa neden kitap yazmadı?

Kısa Cevap:
İsa kitap yazmadı. Bunun için elçilerini seçti.
Sözlerini elçilerine emanet etti. Kutsal Ruh’un denetimini verdi.
Aktarımda bir aksama yok bundan emin olabiliriz.
Ayet: Yuhanna 14:26

10-Ölüleri dirilten neden çarmıha geriliyor? Kendisini kurtaramıyor?

Kısa Cevap:
Orada Tanrı’nın planı gerçekleşiyor.
Ayet: Yuhanna 19:11

11-Roma nüfus kayıtlarına göre İsa diye biri yaşamış mıdır?

Kısa Cevap:
Siz İsa’ya peygamber olarak inanıyorsunuz. Kendi inancınızdan şüphe mi ediyorsunuz?
Genç Pilinus, Yosefus, Talmut; İsa’dan söz ettiler.

12-İsa’nın günahı affetme yetkisi var mı?

Kısa Cevap:
En iyisi ayetle cevap vermek.
Ayet: Yuh. 5:24-27

13-Hem cevheri hem de Allah ölür mü?

Kısa Cevap:
İsa’nın ruhu yok olunmaz bir Ruh’tu. Yaşam veren Ruh.
İsa’nın
“O Kan” Elç. İşl. 20:28
Rab’bin Kanı
Rab’lik Tanrı’ya özgü bir sıfat. Rab beden oldu değil beden aldı diyoruz. O doğumuyla
var olmadıysa ölümüyle de yok olmaz.
Yuh: 1:14 Söz çadır kurdu-Tapınma çadırına
İsa’nın bedeni çadır gibiydi. İsa’nın Tanrılığı çadırdaki misafir gibidir.
Ölümünde çadır yandı. İçindeki yok edilemez.
Tanrı çadır kurup aramıza geldi, beden giyindi. Beden oldu demiyoruz.
Giysisini yok edebilir.
Ayet: 1.Pet. 3:18; 1.Kor.15:45

14-İsa göğe alındıktan sonraki insanların günahına ne oldu?

Kısa Cevap:
(sonsuz, ezeli ebedi, Aynı anda ezeli ve ebedi yaşar zaman ötesi.)
Ayet: İbr.7:28; 9.14

15-İsa nerede oturuyor? Tanrı’nın sağında otuıması ne demek?

Kısa Cevap:
Allah’ın sağı: Tanrı’nın yetkisi ve gücü
Tanrı’nın bazusu
Tanrı’nın gözleri
Tanrı’nın ağzı
Bahsedilir. Mecazdır. Bir konumlama, yer ifadesi değil.( Yetki) ifadesi.
Kuran’da bu ifadeleri öyle yorumluyorsunuz da buradakileri neden yapmıyorsunuz?
Ayet: Mezmur 110:1 Sen kendi sağında nasıl oturursun?

16-İsa’nın İsrail’in kaybolmuş koyunlarına gönderilmiş olması ne demektir?

Kısa Cevap:
İsa öncelikle İsrail’e gönderildi. Verilen vaattler önce İsrail’eydi. Onlar Reddedince diğer uluslara bu fırsatı verdi. İbrahim’e verilen vaat bütün ulusları onlar aracılığıyla kutsamaktı. Evrensel kutsamanın aracısı oldular.

17-Yuhanna elçi olmadığına göre nasıl vahiy aldı?

Kısa Cevap:
Peygamber vahiy alıcısı demektir. Vahiy aldıysa peygamberdir.
2.Pet..3:1-2 Elçidir. K.K. Eski ahit peyg. Ve elçiyi ayırt eder elçiler de vahiy alıyor.
Peygambe rMesih gelmeden Mesih’i haber veriyor. Elçiler Mesih geldikten sonra bilgi verir.
Eski Ahit’te peygamberler Mesih hakkında kehanette bulunuyorlar.
Elçiler ise Mesih’in Ruhuyla Mesih’e tanıklık ediyorlar.
Kutsal Kitap’ta peygamberlik sıfatı neyse
Yeni Ahit’te elçilik bu sıfatı kapsıyor.
Elçiler Mesih’in buyurduğunu söylüyor. Vahiy sahibi İsa’dır.

18-İsa’nın konuştuğu dil Aremiceyse İncil eski Yunanca yazılmış ise bugün elimizdeki İncil nası bire bir İncildir?

Kısa Cevap:
İsa Tanrı’nın sözü olduğuna göre Tanrı sadece Arapça mı Aremice mi biliyor? Bütün dilleri biliyor. Daha söyleyeceklerim var diyor. Tanrı’nın lisan sorunu eksikliği mi var? Kutsal Ruh aracılığıyla istediği dilde söyleyebilir.
İncil’de Grekçe olarakta söyleyen İsa’nın bire bir aktardığı sözlerdir.
Eğer İsa Aremice konuşuyorsa Kuran’da neden Arapça geçiyor bu sözler? Kuran’da İsa kendi ağzıyla konuşuyor.

19-İznik Konseyinde ne oldu? 60 İncil arasından 4’ü nasıl seçildi?

Kısa Cevap:
Kaynağınız ne? Hakaret, iftira ediyor, bilim adamı mısınız? Atanas’ın
tutanakları var. İsa’nın ilahi kimliği tartışıldı.
Evseviyas, Evteviyus, Atanas.
İsa’nın Tanrı olduğunu söyleyen ve söylemeyen kişi aynı İncil’i kullanıyırlar.
İncil’in ayetlerini doğru yorumlamak meselesiydi.
İncil’in değişmezliğini belli eder. Aynı İncil’i kullanıyorlar. Bu konuda karşıtlar bile aynı İncil’i kullandı.

20-Evlenen kişi boşanabilir mi? Boşanma katılık mı?

Kısa Cevap:
Boş kağıdı verilmesi olayı-Musa’nınkini uygulayanlar her sebepten ötürü bunu verirlerdi. İsa bunu sadece “zina “ sebebiyle verdi.
2 kişi anlaşamıyor o acılık içinde mi yaşayacak? Önemli olan Tanrı’nın isteğine yerine getirmek istiyor muyuz istemiyor muyuz? Kişinin iradesi sıfırlanıyor. Tanrı bu evliliği yürüt der kendini alçalt sürdür, yoksa yine ayrılırsın.
Evlenemezsin. Ayrılınca ilk yarayı iyileştirmeden 2.yi nasıl yürütürsün?
Evlilik insan çabasıyla değil bu ilişki Tanrısal ilişki de bir ayrıcaliktır.
Zina ile o kişi bozarsa evlenebilir. Her konuda Tanrı’ya boyun eğmek isteyen kişi için geçerli Tanrı’ya boyun eğmeyen karısana da edemez. Katı olan kural değil insan yüreğidir.

21-İsa’nın göğe alınışı Markos ve Luka’da geçiyorsa bu bir çelişki mi?

Kısa Cevap:
Yazsaydı ve çelişki oluştursaydı evet anlarız.
Anlatılmayan şey ne zaman çelişki olmuştur?

22-İnsanın tarihi İncil’de 6000 yıl öncesine dayanıyor mu?

Kısa Cevap
: K.K. amacı tarihi anlatma değildir. Tarihi olayları anlatır doğrudur.
Bu soy ağaçlarının temsilidir aralarında boşluk vardır. Bır papaz vermiş bu sayıyı.
Yar. 5:25
Tufandan önce dünyanın iklim şartları farklıydı. Tufana kadar hiç yağmur yağmadı.
Sonra yağdı. Tufandan önce dünya atmosferi 2 katıydı. Deniz seviyesi 2 atmosfer
basıncında yaşanırdı. 1 değil. Uzun yaşanır, hastalıklar çabuk iyileşir daha çok basınç altında. Tufan öncesi yüksek atmosfer basıncı altında hayvanlar daha büyüktü.

23-İsa’nın doğumgünü neden 25 Aralık’ta kutlanıyor?

Kısa Cevap
: İ.Ö 7-4 yılları arasında doğdu. Yanlış takvim hesabı var.
Luka’dan öğrendiğimiz kadarıyla kış değildi. 24 Aralık Roma İmp.
Günlerin uzaması (Ekinoks) güneşin doğduğu bayram kutlanıyordu.
Hristiyanlık imp. Resmi dini olunca değiş tokuş yaptılar.
Güneşin doğuşunu kutlama-İsa doğuyor gibi.

24-Bir savaş ya da saldırı durumunda düşmanınızı sevin ilkesi ile ülkenizi koruma durumunu nasıl değiştireceğiz?

Kısa Cevap:
Bu söz 2 boyutludur. a)Toplumsal b) Kişisel
a) Sana düşmanlık besleyen brinden intikam alma, haksızlık yapanı (kişisel çıkarlarımız) sözkonusu olduğunda o kişiyi Rab’bin sevgisiyle beslemeliyiz.
b) Bizlerin de altında bulunduğumuz yetkiler var. Onların çıkarlarını savunmamız gerekir. Dedigimiz gibi bizler vatanlarimizi korumaklada yukumluyuz..Belki sahsi olarak bize kotuluk edenleri bagislayabiliriz, ama Ulkemize el uzatanin ellerini durdururuz.

“Düşmanını sev” Bire-bir ilişkiden bahsediyor.
Ayet: Matta 5:9

25-Aileni öldürmek için evine geldiler sen ne yaparsın? Sağ yanağına vurana sol yanağını çevir ilkesini uygulayabilir misin?

Kısa Cevap:
Ailen senin koruman altında sen onları korursun, aileni korumak
zorundasın. İlk mecburiyetin ne pahasına olursa olsun, sorumluluğun aile fertlerini korumaktır.

26-İsa’yı inkar etmeye zorlamak içşn seni ailenin bir ferdini öldürmekle tehdit ediyorlar. İnkar eder misin?

Kısa Cevap
: Tanrı’nın vaadini sağlamak için oğlunu kurban ederken İbrahim Rab diriltir demişti. İsterse bunu durdurabilir. Biz O’na itaat etmeliyiz. Başımıza ne gelirse gelsin inkar etmemek , küçük düşürmemeliyiz.
Örn: Petrus’un hayatında Rab’bin planı gerçekleşti yoksa Yakup’un mu? Yakup
ölmesine rağmen. Cevap her ikisinde de tabiiki.
Örn: İbr: 11:34 İman gücüyle kılıçtan kurtulanlar
İbr: 11: 37 Aynı iman uğruna bazıları kılıçtan geçirildiler.
Her ikisinde de Rab’bin planı gerçekleşti.
Ayet: 1.Kor. 10:13; İbr. 11:17-18; Rom.8:28

27-“Ben barış değil kılıç getirmeye geldim.” Ayeti ne demektir?

Kısa Cevap:
Fiziksel kılıçtan –savaş ve barıştan söz etmiyor. İlişki bağı kopacak diyor. Aile huzuru. Bu kılıç ayırır, abartılı bir konuşma tarzıdır. 35. ayet. Aile ilişkilerinden bahsediyor, sonucu sebep olarak gösteriyor.
İsa barış ya da kılıç getirmeye gelmedi ama sonuç bu oldu.
36.ayet: İnsanın düşmanı ev halkı oluyor. Bu o kadar kesin ki kabullen.
Ailen buna karşı geldiğinde taşıyabilecek misin?
Kılıç: Bunun ciddi bir konu olduğunu söyler. İnanmayan ve inanan arasındaki uçurum.
Ayet: Matta 10.34-36

28- Bir kişi veya kardeş bize karşı çok büyük bir haksızlıkla bulunursa tepkimiz ne olur?

Kısa Cevap:
Acılık oluşmadan unutabilirsen unut. Bu kişiyle ilgili bağını çöz.
Ayet: 1.Kor.5.

29-İnsanlar para ile kandırılarak din değiştirmeye zorlanıyorlar, kandırılıyorlar.

Kısa Cevap:
İncil din değiştirmeden bahsetmiyor. İnsanlarının yüreğinin değişmesinden bahsediyor. Dış görünüş parayla değişir ama yürek değişmez. Hristiyan sayılan bir ülkede belki bu geçerli olabilir. Ama çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede bu olamaz. Biz parayla inancını değiştirene değer vermiyoruz, istemiyoruz. Ve Parayla din degistiren kimseyi tanimiyoruz, ve boyle bir insan olursada aramizda barindirmayiz.
Ayet: Matta 16:25-26

30-Misyonerler yabancı ülkelerin ajanları mıdır?

Kısa Cevap:
Misyonerlik siyasetle ilgili bir sey degildir, baska inanclardaki Teblig oldugu gibi, Hristiyanlarda MERAK edenlere kendi inanclarini anlatmaktadirlar, eger Kendi inancini anlatmanin anlami, Misyonerlik ise, her samimi hristiyanda Misyonerdir, ve hicbir Samimi Imanli (misyoner) devletle isi olmaz, sadece dedigimiz gibi, merak edenlere, Ulkemiz kanunlari cercevesinde Hristiyanlik nedir, bunu anlatmaktir,


30-Misyonerliği Türkiye’de doğru anlaşılacak şekilde nasıl tanımlarsınız?

Kısa Cevap:
Rab’bin sevgisini kendi ülkelerinden alıp her türlü fedakarlığa katlanarak başka ülkelere gidip bunu da karşılıksız vermek isteyen insanlardır.
“Karşılıksız aldınız karşılıksız verin.”
Ayet: İbr.11:10; 14-16

   

© Copyright incil.TürK