www.incilTurK.com

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

İsa Mesih Tanrıysa Çarmıhta Kime Dua Etti?


 

Soru

Selam,

Ben elhamdülillah Müslümanım ve Kuran’ı okudum, İncil’i de okudum, simdi Tevrat’ı okuyorum ve bütün kitaplara ve peygamberlere iman getirilmesi gerektiğini biliyorum ,bu yüzden hepsini okumaya çalışıyorum. ama İncil’de de İsa’nın peygamber olduğunu ve Tanrı’ya dua ettiğini okudum, merak ediyorum siz hala İsa’ya nasıl Rab diyorsunuz? ben Allah’a inanıyorum ISA ise onun elçisi bu kadar. Cevaplarsanız sevinirim...

Apolojist'in Cevabı:

Merhaba,

Sorunuz gerçekten dikkate değer ve cevaplanması gereken önemli bir sorudur. Zira ülkemizde bu konu çok konuşulmakta ve aynı zamanda yanlış anlaşılmaktadır.

Birçok kişi hatta maalesef Müslüman ilahiyatçılar dahi Nasıralı İsa’nın insani doğasına ilişkin davranışları ya da hareketleri gösterip, bunların O’nun Allah olmadığına en büyük delil olduğunu düşüyorlar. Şimdi bu konuyu anlamak ve açıklamak için öncelikle, Kutsal Kitabı ve Hristiyan ilahiyatını bilmek ve Hristiyanların – ilk kiliseden günümüze- bu konu da ne düşündüklerini incelemek gerekir.

Kutsal Kitaba baktığımız da, Kutsal Kitap bize öncelikle bir insanın Allah değil ama Allah’ın insan bedeni giyindiğini söyler. Yuhanna 1. bölüm bunu çok net bir şekilde özetlemektedir.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Allah’la birlikteydi ve Söz Allah’tı… Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini gördük. (Yuhanna 1:1,14)

O zaman öncelikle dikkat etmemiz gereken nokta, Hristiyanların bir insanı ilahlaştırması gibi bir durumun söz konusu olmadığı ama Tanrı’nın insan bedeni alması söz konusu olduğudur. Yani bunu da kısaca açıklamak gerekirse, Allah nasıl Musa’ya çalı aracılığıyla konuştuysa bu defa insan bedeni içerisinden konuşmayı tercih etti.

Bu da bizi Hristiyanlığın İsa Mesih konusundaki öğretisine getirir. Kutsal Kitaba göre Nasıralı İsa’nın iki doğası vardır. Bunlar İlahi doğası ve İnsan doğası. Dediğim gibi İsa Mesih, doğmadan önce de vardır. Kutsal Kitap bize Üçlü Birlikteki Oğul kişisinin ezelden beri Baba ve Kutsal Ruh ile var olduğunu söyler. İşte Oğul Tanrı, beden almadan öncede, ezelden beri vardır. Ve bundan yaklaşık iki bin yıl önce bizlerin kurtuluşu için insan bedeni almıştır. Böylelikle, kendi ilahi doğasına yani Allahlığına, insani doğayı da eklemiştir. Peki, o zaman bunu nereden anlıyoruz diye sorabilirsiniz. O zaman Kutsal Kitaba gidip bakmamız gerekir. Kutsal Kitap bize beden alan Oğul’un (Mesih İsa’nın) ezeli olduğunu ve yaratılmadığını ama aracılığı ile her şeyin yaratıldığını söyler (Yuhanna 1:1; 8:58; 17:5; Mika 5:2, Koloseliler 1:17; Vahiy 1:8). Eğer Kutsal Kitaba bakarsanız böyle bir doğaya sahip olan bir kişinin bir insan ya da sade bir peygamber olmadığını görebilirsiniz (Hatta Kuran’a dahi baksanız, yaratılmamış tek varlığı Allah’ın kendisi olduğu bilgisi ile karşılaşırsınız).

Bundan başka, İsa Mesih’in bazı konuşmaları O’nun sadece bir insan olmaktan çok, Tanrı olduğunu göstermektedir. Örneğin, Yuhanna 8:58’de alıntıladığı ”Ego Eimi” sözcüğü Tevrat’ta Tanrı’nın (YHWH) yalnız kendisi için kullandığı bir isimdir. Dahası Kutsal Kitap’ta İsa Mesih’in günahları bağışladığı ve kendisine tapınılmasına izin verdiği ve bunları kabul etiğini görürüz ( Matta 9:5; 14:33; Markos 2:5; Yuhanna 20:28; Luka 5:20 …). Şimdi sormam gerekir bu şeyleri yapmaya kimin hakkı vardır? İsa Mesih, Tanrı’ya ait olan sıfatları ve özellikleri kendisine yormuştur ve böylece kendisinin Tanrı olduğunu göstermiştir. İşte bunlar İsa Mesih’in İlahi doğasını gösterir. Ama konumuz bu kadar değildir.

Dediğim gibi Oğul, insan bedeninde doğmakla, İnsan doğasını da almıştır. Bunu da onun insansal davranışlarından ve ihtiyaçlarından görebilmekteyiz. Örneğin, Susaması, yemek yemesi, uyuması vb. İşte bunlar da O’nun sonradan kendi doğasına eklediği İnsani tabiatı gösterir.

Bu arada şunu da vurgulamak ve altını çizmek gerekir. Üçlü Birlik adıyla bahsettiğimiz öğretide Allah’ın bir olduğunu ama aynı zamanda üç kişide kendini açıkladığını görürüz (Bu Kuran’ın bahsettiği gibi bir üçleme değildir. Üçlü Birlik, Baba, Oğul ve Meryem’den oluşmaz. Ayrıca Üçlü Birlik, üç farklı Allah’ı da öğretmez).

Oğul ve Baba ayrı Allah’lar değildir. Oğul ve Baba bir Allah’tır ama farklı kişilerdir. Bu nedenle de Baba’nın Oğulla ya da Oğullun Baba ile konuşması olağandır. Dua dediğimiz kavram da bir nevi Allah ile konuşmaktır. Örneğin yukarıda da referans verdiğim gibi Yuhanna 17:5’te İsa Mesih şöyle der:

Baba, dünya var olmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt.

Dünya var olmadan önce Allah’la birlikte olan kimdir. Bir insan mı?

İsa Mesih’in konuşmalarını ve davranışlarını değerlendirirken bunları dikkate almalıyız. Mesih’in iki doğası olduğunu bilmeli ve çıkarımlarımızı bu doğrultuda yapmalıyız.

Esenlikle,

   

© Copyright www.incilturk.com

or="#FFFFFF">   

© Copyright www.incilturk.com